Styrelsen

Styrelsen 2024

Ordförande: Sonny Jörgensen
E-mail: ordforande@Skurupsbagskytte.se
Telefon: 076-036 79 13

Viceordforande: Staffan Jeremiasen
E-mail: viceordforande@skurupsbagskytte.se
Telefon: 0793 37 94 33

Kassör: Leif Hansson
E-mail: Kassor@Skurupsbagskytte.se
Telefon: 0739 09 20 45

Sekreterae: Martin Kronqvist
E-mail: sekreterare@Skurupsbagskytte.se

Telefon:

Ungdomansvarlig : Ann Lundberg
E-mail: ungdom@skurupsbagskytte.se
Telefon:

Suppleant: Tommy Schott
E-mail: suppleant1@skurupsbagskytte.se
Telefon:

Suppleant: Mårten Lave
E-mail: suppleant2@skurupsbagskytte.se
Telefon:

Ordförade valberedning: Simon Maraste
E-mail: ordf.valberedning@skurupsbagskytte.se
Telefon:

Ledamot valberedning: Elin Nilsson
E-mail: ordf.valberedning@skurupsbagskytte.se
Telefon:

Tävlingskommitte: Ann och Leif
E-mail: tavling@skurupsbagskytte.se
Telefon:

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.