Bli medlem i klubben

Är du nybörjare på bågskytte? Läs mer på vår prova-på sida!

Är du erfaren skytt och vill börja i vår klubb ta kontakt med oss på info@skurupsbagskytte.se direkt

Klubbens avgifter är uppdelade i två delar, medlemsavgift och träningsavgift. Betalar man enbart medlemsavgiften räknas man som stödmedlemoch kan man komma på alla träningar, tävlingar, coacha och hjälpa till eller bara hänga på klubben.

Betalar du även träningsavgift har du dessutom tillgång till våra banor på de tider då de är upplåtna för träningsverksamhet. Du kan även deltaga i övriga arrangemang som klubben anordnar, till exempel vår klubbtävling Internpilen. När man varit medlem i minst 6 månader kan man ansöka om nyckel som gör att man kan träna nästan närsom. Nyckelinnehav innebär lite mer skyldigheter som att tex hålla lokalen öppen vid träning 1-2 gånger i månaden!

Vill du ut och tävla på riktigt, måste du inneha licens. Kostnaden varierar med ålder och betalas till oss men går till Svenska bågskyttförbundet. Det finns vissa krav som du måste uppfylla för att erhålla denna. Prata med en tränare för att få reda på vad som gäller.


Åldersklasser:
Seniorer: Från och med det året man fyller 21 år
Juniorer: Är under 21 år
Juniorer delas upp i olika klasser, räknat från årets början det år man fyller:

0 - 12: U13W och U13M (fd 10-klass)
13 - 15: U16W och U16M (fd 13-klass)
16 - 20: U21W och U21M (fd 16-klass)

Avgifter 2023

Alla avgifter för seniorer inkl licens ( över 21 år)

1750 sek

Alla avgifter för juniorer inkl licens ( 13år upp till 21 år)

1410 sek

Träning + medlemssavgift för senior

1440 sek

Träning + medlemssavgift för junior

1200 sek

Stödmedlem (ej aktiv skytt, dvs enbart medlemsavgift)

400 sek

Licensavgift för de som är 21 och äldre C-licens

310 sek

Licensavgift för de som är 13 till 20 år B- licens

290 sek
Licensavgift för de som är 0 till 13 år A-licens

0 sek

Till 2024 kommer medlemsavgiftsdelen sänkas till 200kr och träningsavgiften höjas. Slutsumman blir densamma.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.